Obsah

ZPRÁVY PND TV 2018

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak správně darovat nemovitost

Darování nemovitosti dětem je obecně jednodušší než případné vypořádání dědictví. A taky vyjde levněji. Pozor ale na právní nástrahy, které by si měl dárce nejprve rozmyslet. Správně sepsanou darovací smlouvou předejdete do budoucna problémům a zbytečným konfliktům.

Studentka Kamila se dlouhé roky starala o nemocnou babičku. Nebyla to však její skutečná babička, ale sousedka. Kamila jí jen vypomáhala, až to přerostlo v každodenní péči. Ačkoli to Kamila vůbec neočekávala, babička se rozhodla, že Kamile daruje svůj byt. Stará paní totiž nebyla za dobře se svou rodinou, která se o ni vůbec nezajímala.

Problém však byl, že se babička ani paní Kamila s nikým neporadily. Kamila stáhla starý vzor darovací smlouvy z internetu, vyplnila ho neúplně a takto smlouvu s nemocnou babičkou podepsaly a předložily na katastr nemovitostí. Ukázalo se však, že špatně označily podíl na společných částech domu. Zapomněly i uvést podíl na souvisejících pozemcích v okolí domu, tedy zahradě. Kvůli chybě tak katastr řízení zastavil a darovací smlouvu odmítl. Mezitím však stará paní zemřela, a tak její byt připadl dědicům v dědickém řízení.

Na co se zaměřit?

Při převodu, tedy i darování bytů se často převádějí nemovitosti na více listech vlastnictví, na což se právě zapomíná. Každý podíl se musí označit výslovně, nesmí se zapomenout jak na podíl na pozemku, na kterém dům s bytem stojí, tak na podíl na samotném domě. Byt je v souvislosti s novým občanským zákoníkem definován jinak než dříve, což může také vést k chybě, zejména pokud se vychází ze staré smlouvy.

U darování domu se lze se setkat s další typickou právní chybou. Nový občanský zákoník sice zavedl zásadu Superficies solo cedit. V překladu to znamená “povrch ustupuje půdě” ve významu, že stavba je součástí pozemku. Neplatí to však důsledně a domy a pozemky se scelují teprve postupně. Dům tedy nemusí nutně ani dnes být součástí pozemku. Může se tak stát, že se při darování omylem převede jen pozemek bez domu, nebo dům bez pozemku. To vše musí být zejména ve smlouvě dobře ošetřeno. Smlouva musí být samozřejmě písemná a podpisy všech účastníků by měly být ověřené. Buď u notáře, advokáta, nebo na pracovišti Czech Pointu.

Mnozí lidé si uvědomují všechna rizika a problémům se snaží předcházet už při řešení darovací smlouvy. Jako paní Martina, která chtěla na sebe a bratra převést co možná nejrychleji a za nejlepších možných podmínek pozemky v jižních Čechách. Ty jim chtěli darovat rodiče. Bála se, aby neudělala nějakou chybu. K jedné z parcel totiž vedla cesta, která byla součástí druhé parcely. To je potenciálně právně složitá situace. Paní Martině jsme doporučili vytvoření darovací smlouvy na pozemek se služebností cesty.

V praxi to znamená, že cesta zůstane v majetku bratra paní Martiny, který měl dostat sousední pozemek. Ovšem ona – i případný nový vlastník jejího pozemku – si zachová právo se ke svému pozemku dostat právě touto cestou. Takto ošetřená darovací smlouva na pozemky může předejít mnoha budoucím problémům, například pokud by se jeden ze sourozenců odstěhoval a z nového majitele by se vyklubal problémový člověk.

Darování je také obecně levnější než dědické řízení. To dokazuje právní úprava v oblasti daní. Darovací daň se již neplatí. Připadá tedy v úvahu jen daň z příjmu. Dárce žádný příjem nemá, naopak o majetek přichází, daňovou povinnost tedy mít nemůže. Obdarovaný však příjem získává. Pokud ho však s dárcem pojí bližší vztah a patří do okruhu jeho „osob blízkých“, je i takový převod od daně osvobozen. Pokud ne, zahrne dar do svého celoročního příjmu a zdaní společně s ostatními výdělky.

Autor: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát z Dostupný advokát.

Darování bytu, domu, pozemku nebo garáže díky Dostupnému advokátu proběhne bez právních komplikací. Zkušení advokáti vás provedou celým procesem a dohlédnou na bezchybnost smluvních vztahů. Vše vyřešíte jednoduše a on-line.

Vaše dotazy směřujte buď na email: info@dostupnyadvokat.cz nebo telefon: 775 420 436 (pondělí—pátek, 9—18 hod.)